Велико Търново е най-достойният от достойните кандидати за Евростолица на културата

  • 18 декември 2013, 14:17
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52b1ac4ebddea

Велико Търново е град, който има кауза. Това е градът и регионът, които многократно, в най-славните и драматични моменти от българската история, са били източник на каузи, важни за България и за Европа. Ние се стремим, не просто, да попълним, по най-добрия начин, необходимите за кандидатурата документи, не просто да спечелим едно много престижно състезание, а да предложим на България, на Европа и на света своята кауза: „Творим Щастие”.


Убедени сме, че все повече страни по света ще измерват развитието и нивото на благоденствие на своите общества и граждани, не толкова чрез брутния вътрешен продукт, колкото чрез индекса на щастието.


След пълноправното членство на България в Европейския съюз страната ни няма кауза. Има усещането за лутане и търсене на това, което да обедини позитивните ни усилия като народ.


Водени от убеждението, че създаването, споделянето и съпреживяването на културата, изкуствата, образованието и науките могат да дадат възможност на хората да бъдат щастливи, ние предлагаме на България и на Европа каузата : „Творим Щастие”.


Велико Търново е не само град с хилядолетна история, той е общност приютила 20 000 студенти, креативни и иновативни млади хора, творци, които реализират значими европейски културни проекти.


Велико Търново е град, който не само носи концентрираното послание на приемствеността на българската държавна и духовна традиция. Той е градът, който още през 14 век чрез Търновската книжовна, живописна и архитектурна школа поставя България сред страните, които създават и формират общото европейско културно и духовно пространство.


Апелирам към всички, Велико Търново да бъде подкрепен, защото е най-достойният от четирите достойни български кандидати да бъдат Европейска столица на културата през 2019 година.