Великотърновско подготвя 3 проекта по програма "Красива България"

  • 10 март 2015, 13:38
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 54fef31f4a3db

Три проекта в област Велико Търново са одобрени за финансиране по програма "Красива България" през 2015 година. Добрата новина съобщи кметът на Павликени инж. Емануил Манолов. Той е един от двамата кметове, избрани за представители на Националното сдружение на общините в Управителния съвет на проект „Красива България".

"Общо 41 проекта са одобрени за финансиране и реализация през 2015-та, съгласно решението на Управителния съвет. Тези обекти са получили най-много точки при оценяването им по отделните мерки и заемат челните места в класирането.


Подадени бяха общо 188 проектни предложения за 196 обекта в цялата страна. От тях 40 обекта не са допуснати поради неспазване на едно или повече от задължителните шест условия за допустимост.", каза инж. Манолов.


Параклисът към гробищния парк в село Лесичери получава 33 664 лв от „Красива България". Довършването на строителството на новия храм е на обща стойност 71 624 лв.


В село Козаревец ще се извърши ремонт на покрив и фасади на многофункционална сграда за обществено ползване. Проектът е на обща стойност 38 305 лв, от които 18 386лв са финансиране от „Красива България", а останалите са съфинансиране от община Лясковец.


Център за настаняване от семеен тип за стари хора ще отвори врати в село Горски Сеновец. Община Стражица получава 141 254 лв. , а собственият принос на местната хазна в този проект е 47 000 лв.