Велинград приключва проект за над 1 млн. лева

  • 28 декември 2013, 07:08
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a5b50b10408

Община Велинград приключва изпълнението на проект на стойност 1 088 123.73 лв. Чрез реализацията му ще бъде постигнато оптимално подобряване на социалната инфраструктура. Специфичните цели са насочени към осигуряване на социално включване и равен достъп за деца и младежи в риск. Целевата група в обхвата на проекта са деца над 3 години и младежи с увреждания настанени в специализирани институции на територията на страната.


Целта е в новоизградените центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и "Защитено жилище" да бъдат настанени 22 деца и младежи със специфични потребности. Проектът осигури изграждане на два функционално свързани обекта, представляващи нови едноетажни сгради със социална функция. Сградата на ЦНСТ е РЗП 662.9 кв. м. с изградени три крила за различните възрастови групи.


Всяко крило включва две или три спални помещения, дневна за групови занимания и два санитарни възела. В прилежащото дворно пространство е изградена детска площадка съобразена с потребностите на децата. Втората сграда "Защитено жилище"е РЗП 225.2 кв.м и с капацитет за настаняване на 8 ползватели. Разполага с кухня и трапезария, 4 спални и санитарни възли. След финализиране на проекта ще бъдат открити и нови 15 работни места към социалната услуга.