Велинградско училище има собствен полигон за стрелба с лък

  • 27 май 2013, 09:17
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a18d48e587c

Полигон за стрелба с лък и два нови ловни кабинета са новите придобивки на Професионалната гимназия по горско стопанство във Велинград, обяви директорът на велинградската гимназия Стефан Шулев. В единия от ловните кабинети има 192 вида препарирани животни, а ловната сбирка е от 68 ловни трофеи. Гимназията разполага и със свои дивочоразвъдник, в който към момента има муфлони, 2 пауна и няколко лопатара. Ръководството на Горската гимназия може да се похвали и със собствен дендрариум, в който има 42 вида редки растения.

За осъществяване на солидна професионална подготовка и връзка между теория и практика в обучението се поддържат традиционни интеграционни връзки с Държавните горски и ловни стопанства във Велинград, Юндола, Ракитово и Чехльово. Възпитаниците на училището са залесили над 50 хиляди декара млади гори , като и в момента извеждат отгледни сечи, направа на просеки, почвоподготовка, залесяване, таксации на дивеча и още много други горскостопански мероприятия. От откриването на училището до сега в него са подготвени над 5000 специалисти, които работят в системата на горите - в горските и ловни стопанства, в лесозащитни станции, в проектантски организации, фирми за дърводобив и търговия с дървени материали и на много други места.