Видин си осигури средства за подмяна на довеждащия водопровод

  • 23 август 2019, 17:01
  • Default profile Автор Цвета Иванова
Medium 4e6ma v parka

Водното дружество на Видин спечели 23 млн. лв. за подмяна на довеждащия водопровод и изграждане на колектор към пречиствателната станция, съобщи директорът на дружеството инж. Георги Владов. Той подписа договора за средствата, които са от оперативната програма „Околна среда“. Следват процедурите за избор на изпълнител.

Видин е един от градовете, който има осигурено голямо количество питейна вода. През 70-те години на миналия век на 300 метра от Дунав при село Сланотрън  е открита чиста подземна вода, която веднага е хваната за питейните нужди на Видин. Общият дебит на 4-те кладенци е 650 л в секунда. В момента се използва само един от кладенците, тъй като той задоволява нуждите на града. Разстоянието от него до града е 16 км.

Довеждащият водопровод е износен и по него често стават аварии. Във Видин водата спира само при такива ситуации. С подмяната му градът ще има чиста вода по всяко време.

Изграждането на колектора започва веднага, тъй като предстои влизането в експлоатация на новоизградената пречиствателна станция за отпадни води. Така градът ще опазва река Дунав, в която сега се изливат отпадните води от бита и стопанската дейност.