Видин закупи 10 лаптопа за деца в нужда

  • 13 ноември 2020, 21:45
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium ob6tinata

В изпълнение на проект по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане за получаване на средства по фонд „Социална закрила", Община Видин закупи 10 броя преносими компютри.

  На 16.11, от 11.00 ч., в Медийния център на партерния етаж в сградата на Общинската администрация те ще бъдат предоставени за нуждите на центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) „Зора" и „Дъга", както и на Кризисния център за деца към Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Видин (КСУДС). Предаването на техниката ще стане в присъствието на заместник-кмета на Община Видин Борислава Борисова.    

Снимка: Архив