Видин закупи компютри за деца в нужда

  • 16 ноември 2020, 19:30
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium kabinet 1

Община Видин закупи 10 компютъра в изпълнение на проект по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги.

Те бяха предоставени за ползване на центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) „Зора“ и „Дъга“, както и на Кризисния център за деца към Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Видин (КСУДС). Предаването на техниката на представителите на институциите стана в присъствието на заместник-кмета на Община Видин Борислава Борисова.

„За пореден път доказваме, че общинската политика, насочена към деца и лица, настанени в социални услуги, е един от приоритетите на ръководството“, заяви тя. Борисова подчерта, че целта е социалното включване на потребителите, като част от него е образованието и обучението на възпитаниците на центровете. Именно за това е подготвено проектно предложение за подпомагане на образователния процес на тези деца и младежи.

Чрез направление „Социални услуги и здравни дейности“ към Община Видин се прави проучване и е установено, че учащите от трите центъра са 10 души. Финансирането по проекта е в размер на 5000 лв., с които са закупени компютрите.

„Убедена съм, че с помощта на новите технически средства ще се повиши качеството на образование и децата ще завършат успешно учебната година“, каза още Борисова, като изрази своята благодарност към ръководителите на центровете за грижите, които полагат.