Водата в ловешкото село негодна заради нитрати

  • 18 май 2017, 10:52
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium  d0 b2 d0 be d0 b4 d0 b0

Водата в село Йоглав, Община Ловеч, е негодна за пиене заради завишени стойности на нитрати, предупредиха от „ВиК“ АД Ловеч. От дружеството са установили надвишение на съдържанието на нитрати от 87.8 мг/л, при максимална стойност на водата за питейно-битови цели от 50 мг/л.

Водата от водопроводната мрежа на селото не следва да се консумира от деца до 3-годишна възраст. От дружеството са започнали обследване на причините за увеличението на нитрати в подаваната към селото вода, както и мероприятия за снижение на наднормената стойност. За резултатите от мерките ще бъде съобщено своевременно. 

Преди седмица пък беше установено, че водата в други три съседни села също е негодна за пиене. Това са Дренов, Владиня и Дойренци, а причината е отново завишени стойности на нитрати.