Водата в яз. "Тича“ достатъчна за Шумен

  • 25 октомври 2019, 19:27
  • Default profile Автор Даниела Стоянова
Medium %d0%a2%d0%b8%d1%87%d0%b0

Към момента язовир „Тича“ има достатъчно наличен обем, който да гарантира питейно-битовото водоснабдяване на Шумен, Търговище, Велики Преслав и други по-малки населени места, съобщиха от „Напоителни системи“.

Общият обем на язовир „Тича“ е 311 800 000 куб м. Към днешна дата обемът на язовир „Тича“ е 182 665 000 куб. м вода, което е 58,6% от общия му обем.

Санитарният минимум за питейно-битово водоснабдяване, който е приет за язовира, е между 88 млн. куб. м и 112 млн. куб. м вода. Съгласно график на МОСВ за използване на водите на комплексните и значими язовири за месец октомври, в момента от язовира са подават водни количества само за питейно водоснабдяване и за осигуряване на минимално допустим отток в река Голяма Камчия.