Враца брои над 370 хил. лв. за еко контейнери

  • 15 юни 2020, 13:46
  • Default profile Автор Петя Валентинова
Medium %d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%bd %d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb

Доставчик на контейнери за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци от населението си търси общинската управа във Враца. Обявената обществена поръчка включва доставка на близо 600 специални съда за еко отпадъци. Стойността й е 373 100 лв. без ДДС.

Публичната процедура се обявява с проект „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца” по ОПОС 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Отпадъци”.

Участниците в процедурата трябва да са изпълнили през последните 3 г. дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката т.е. да са доставили минимум 574 съдове за отпадъци.

Срокът за получаване на оферти е до 17 ч. на 13 юли. Предложенията ще бъдат отворени в 10 ч. на следващия ден в заседателната зала на Община Враца.

Както Kmeta.bg вече писа, местната управа заложи в програмата си за тази година своеобразна "зелена революция", като специално място в нея заема ефективното управление на отпадъците и обучението на населението как да ги сепарира. 

"Искаме да печелим от боклука, вместо да харчим за съхранението му", обяви преди месеци кметът Калин Каменов.