Все повече частници не искат горите си

  • 21 януари 2020, 11:38
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium %d0%93%d0%be%d1%80%d0%b0

Увеличават се значително частните собственици на гори, които искат да ги продадат на Югозападното държавно предприятие. 295 заявления за закупуване на частни горски имоти са подадени в горското. Това е с 30% повече в сравнение с подадените документи при първата кампания на земеделеското вминистерство през 2016 година. Крайният срок на тази кампания пък приключи на 15 януари. Най-голям е интересът за продажба на частни гори на територията на държавните горски стопанства в София, Тетевен, Невестино, Сливница, Кюстендил, Благоевград, Костенец, Дупница.  

Целта е комасация на терените и по-добро стопанисване на горите, тъй като най-тежките нарушения и незаконни сечи се извършват предимно в частни имоти. Общата площ на поземлените имоти, които могат да бъдат предложени от един и същ собственик за закупуване, не може да надхвърля 50 дка в рамките на една процедура.

Разглеждането на книжата и класирането на поземлените имоти, посочени в тях, предстои да бъде извършено на три етапа. Това ще стане в предвидения двумесечен срок от комисия, определена със заповед на директора на Югозападното държавно предприятие.