Все повече деца от Русе напускат училище и заминават в чужбина

  • 25 ноември 2020, 15:02
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium  nas9423

За период от 3 години делът на необхванатите в образователните институции деца и ученици е намалял с 12 % в област Русе. Това стана ясно от проведена среща на началника на Регионалното управление на образованието - д-р Росица Георгиева, с представители на институциите от региона, сред които и експерти от Областната администрация. В онлайн видеовръзката участваха и по-голяма част от директорите на училищата в Русенско.

Макар и да се наблюдава сериозен спад при незаписаните и отпаднали ученици, то за съжаление има ръст при тези, които са заминали извън страната. През 2017 година незаписаните са били 422, а сега са само 48. С 66 е спаднала бройката и на отпадналите от учебните заведения. Преди три години те са били 130, а през 2020-а са 64. С почти два пъти /1.75/ са се увеличили децата и учениците, които са напуснали България. От 2220 през 2017 година, то сега те са вече 3882, като 2496 са от община Русе.

Снимката е илюстративна

Усилията са обединени за прилагане на адекватни мерки спрямо децата и учениците, които поради различни причини не посещават учебни заведения, като сред тях са липса на средства и ранни бракове. В резултат на тези усилия с всяка изминала година все повече деца и ученици са върнати в образователната система и сега дейността на педагогическите специалисти са насочени към тяхното приобщаване към образователния процес.

Сред приоритетите на институциите в тази сфера са още осъществяването на методическа подкрепа на учителите и служителите от училищата и детските градини, както и администрирането от страна на Регионалното управление на образованието на платформата „Посещаемо и безопасно училище“. От там са категорични, че още през следващата учебна година ще бъде въведено ново райониране за територията на община Русе, което да облекчи работата на екипите за обхват.

Не беше пропуснато да бъдат отбелязани и някои добри практики, като провеждането на съвместни заседания между Постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта и Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси. Специални благодарности бяха отправени и към служителите на Областната дирекция на МВР, които непрестанно подпомагат дейностите по обхват.