Всички служители на община Луковит повишиха капацитета си по проект

  • 20 юли 2015, 10:27
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 57786714 cb6a e1b6

Потенциалът, който е натрупан след преминалите обучения на служителите от администрацията на община Луковит, ще доведе до по-добро качество на предоставяните услуги и по-ефективно управление на общината. Това сподели Камелия Василева, секретар на община Луковит и ръководител на проекта „Инвестиция в капацитет – успешна община“, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


До 2014 г. в община Луковит служителите в общинската администрация не са преминавали обучения. Причината е в липсата на финансов ресурс в бюджета на общината. С полученото финансиране в размер на 91 154.41 лева от Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007 – 2013 г. за първи път всички служители и кметове на населени места имаха възможността да усвоят знания, свързани с професионалните им задължения.


В продължение на 12 месеца се проведоха обучения за повишаване на мотивацията и придобиване на ключови компетентности, усвояване на професионални знания и умения.


В Института по публична администрация общинските служители усвоиха знания за наставничество за стажанти в администрацията, прилагане на закона за достъп до обществена информация; проведе се базово и надграждащо обучение за работа с електронни таблици с MS EXCEL. Специализираните обучения бяха свързани с подобряване уменията за работа с граждани със специфични потребности и повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и екипна ефективност.


Според Цветенка Хаджиева, заместник-кмет на община Луковит, проектът е допринесъл за подобряване на взаимоотношенията и общата мотивация на колектива.


Проект „Инвестиция в капацитет – успешна община“ е финансиран изцяло по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“.


Гласувайте в конкурса "Кмет на годината" ТУК.