Всички в Монтана помагат да преодолеем коронакризата

  • 22 юли 2020, 11:00
  • Default profile Автор Цвета Иванова
Medium %d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be

Златко Живков управлява община Монтана за шести мандат. Това е рекорд в управлението, откакто съществува градът. За 20 години той е натрупал огромен опит в ръковоството на местната власт, който използва и сега в работата за преодоляване на последствията от извънредното положение и коронакризата. Участва и в управлението на националното сдружение на общините в България, за пети мандат е български представител на общините в Комитета на регионите на ЕС.

 - Г-н Живков, в Монтана стана известно, че служителите в общината излизат доброволно в едномесечен неплатен отпуск, за да се спестят пари от бюджета, който не получава очакваното попълнение от местните данъци и такси. Инициативата ви единствена ли е в страната?

 - Дали сме единствените, не зная, но  е така. На свое заседание общинските съветници взеха решение всички служители да спестят на общината по една месечна заплата като излязат за месец в неплатен отпуск. Изпълнението му започна веднага, но с времето го коригирахме. Намалихме времето на половин месец. В три месеца служителите си вземат по 5 дни неплатен отпуск. Така и техните лични бюджети не се ощетяват значително, а помощ за общината все пак има. По-важно, според мен, е че по този начин те показват съпричастност към положението на своите съграждани, много от които в кризата останаха без работа или временно прекратиха работа. Прегледахме щатовете и предложихме на хората, достигнали възраст за пенсиониране, да го направят. На техните места на първо време не назначаваме нови.

 - Много ли бяха тези хора?

 - При 1500 души на бюджетна издръжка, ще се намерят и много, и малко. И това бе глътка въздух за общинската хазна.

- Още ли изостава събирането на данъците?

 - Още не сме стигнали нивото на юли 2019 година. През април изоставането бе с малко над 600 000 лв. Сега малко намаля, но внасянето на данъци си остава проблем. Радвам се, че хората се издължават с такса смет, но за МПС, за сключени сделки и за сградите – не много. Проблемът е, че ние приехме за тази година по-голям бюджет като разчитахме на събираемостта. Но при повече безработни хора това няма как да стане. Ще се наложи да го коригираме.

 - Работят ли социалните програми – топъл обяд, обществена трапезария и т.н.?

 - Програмата „топъл обяд“ свърши, но ние успяхме да я продължим чрез друг проект. Без хранене останаха над 200 души. Възстановихме всички други програми – работи детската млечна кухня, столът за диетична храна, домашният социален патронаж. Чрез кметовете държим сметка кой как живее в града и 23-те села на общината. Правим списъци на нуждаещите се и се стремим да ги подпомагаме. С акад. Христо Григоров от БЧК, когото помолих за помощ,  договорихме допълнителни количества храни, които вече раздаваме. Тези бедни хора, които останаха извън хранене след „топъл обяд“, получават пакети с основни хранителни продукти. Получихме над 7 тона храни, които даваме на такива хора. Мисля, че никой в общината не е гладен.

 - На какво друго обръщате по-голямо внимание сега?

 - На редовната работа на детските ясли и градини, за да могат родителите да са спокойни и да работят. Работят ли, те си плащат и данъците. Направихме масови изследвания за коронавируса в социалните заведения, в момента  се проверяват и 400 души персонал в детските ясли и градини. Слава богу, досега не са открити заразени, което да налага затваряне на детски заведения. В Монтана само 36 души се оказаха заразени, което е много добре.