ВСУ ще обучава учители по компютърно моделиране

  • 25 август 2019, 10:30
  • Default profile Автор Жулиета Цветкова
Medium 24 %d0%b2%d1%81%d1%83

Обучение на учители по новия предмет „Компютърно моделиране“, заложен в учебния план на III и IV клас, ще проведе Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ преди началото на новата учебна година. Обучението ще води доц. д-р Галина Момчева – един от авторите на програмата по компютърно моделиране и ръководител на катедрата по информатика в университета.

Курсът е за учителите по информатика и информационни технологии, в съответствие с Наредба №15 от 22 юли тази година за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти на Министерството на образованието и науката. Продължителността на обучението е 32 часа и ще се проведе във Варна, в София и в Смолян. При успешно завършване на курса учителите ще получат удостоверение с 2 квалификационни кредита, достъп до ресурси, необходими в процеса на обучение, и сертификати за съответствие на курса към ключови и към дигитални компетентности.

От тази учебна година ВСУ предлага и нова възможност за придобиване на учителска правоспособност „Учител по информатика и ИТ“. Всеки кандидат със завършена бакалавърска степен, различна от информатика, може да се обучава паралелно в една от магистърските програми „Дигитален маркетинг и уеб дизайн“, „Киберсигурност“ (професионално направление „Информатика и компютърни науки“) и в курса за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“. При успешно дипломиране в рамките на една година обучаемите ще придобият магистърска степен по компютърни науки и правоспособност за учител.