ВТУ отчита успешна кандидатстудентска кампания

  • 20 юли 2015, 13:05
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 52a10ad9cfe90


Кандидатстудентската кампания във Великотърновския университет протича успешно. Към 20 юли вече са се записали повече от 1500 студенти първокурсници, до края на седмицата се очакват най-малко още 500. На 25 юли ще бъдат обявени оставащите незаети места, които ще се попълват до края на месеца без други класирания, според избора на кандидатите. В 50 специалности университетът вече обяви свободни места, които могат още отсега да се попълват от кандидатите без конкурс, по данни от дипломата за средно образование или с оценка от кандидатстудентски изпит, положен в който и да е български университет. 

Най-голям интерес има към икономическите специалности, психологията и чуждите езици. Тази година хит в университета станаха педагогическите специалности, особено предучилищна и начална училищна педагогика. Според проучванията на нагласите кандидатите предпочитат Великотърновския университет по следните няколко причини: престиж на висшето училище, качество на обучението, гаранции за реализация, централното място на града в България и не на последно място заради по-ниските разходи за живот и обучение в сравнение с други градове. Отчита се също и факторът семейна традиция – не са малко случаите, в които университетът се избира поради това, че родителите, бабите и дядовците на кандидатите също са учили във В. Търново, запазили са добър спомен от обучението и пребиваването в града, реализирали са се в професията и живота благодарение на своята Алма матер.

Към специалностите, които се провеждат във филиала на университета в гр. Враца, има особено висок интерес. Ръководството отчита, че този регион има голям и нарастващ потенциал най-вече поради факта, че в Северозападна България няма други университетски структури. Друга причина е, че там хората са с ниски доходи и предпочитат децата им да учат по-близо до дома си. За да отговори на нарасналия интерес университетът ще направи постъпки за увеличаване на капацитета от студенти, обучаващи се в гр. Враца, и ще обяви прием в много повече специалности.


Гласувайте в конкурса "Кмет на годинаата " ТУК.