1435314385
Oбщина

Вълчедръм

ВИЖ общините (11 общини)

Община Вълчедръм е разположена в Западната Дунавска равнина и заема североизточната част на област Монтана. Състои се от 11 населени места.

Вълчедръм е селище с древна история, доказателство за което са многото археологически паметници от времето на траки и римляни. Важно средище на духовността и културата на населението в общината са църковните храмове. Крепост на православието във Вълчедръм е внушителният храм “Св. Параскева”, прочут с уникалния си иконостас. Църквата е умалено копие на храма “Св. Александър Невски” в София.

Богатата история на община Вълчедръм е събрана в голяма музейна сбирка. В нея са изложени около 5000 експоната от миналото на този край до днес.

На територията на община Вълчедръм се намира поддържаният резерват “Ибиша” - остров на река Дунав. Тук се намира и местността Златията, която е една от най-плодородните в България.

Традиция за общината е провеждането на фолклорния фестивал “Песни и танци от Златията”, където своето танцово и певческо изкуство представят самодейни състави.

Официален празник:

14 октомври (Петковден)

Контакти:

3650 гр.Вълчедръм

ул.“България” №18-20

тел: 09744/34-44

факс: 09744/34-06

kmet@valchedram.com

www.valchedram.com