1435314385
Oбщина

Вълчедръм

ВИЖ общините (11 общини)

Населените места в Община Вълчедръм са: Ботево (Омер махала, Ботьово), Бъзовец, Вълчедръм , Горни Цибър (Цибър варош), Долни Цибър, Златия, Игнатово, Мокреш, Разград, Септемврийци, Черни връх.