Във Видин обявиха началото на пожароопасния сезон

  • 23 април 2015, 07:38
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 4e5a2805 fe9e d340

Областният управител на Видин Момчил Станков обяви началото на пожароопасния сезон, съобщиха от администрацията. Той започна от 20 април и продължава до 31 октомври.


Губернаторът издаде заповед, с която регламентира работата на открито в близост до горите и отговорностите на пожарната служба, агеницята по горите и кметовете на общините и селата. Забранява се паленето на огън на открито на разстояние по-малко от 100 метра от горски територии. Изхвърлянето на горивни материали да става само на определените за тази цел места.


Контролът по опазването на горите от пожари се възлага на службите за пожарна безопастност и защита на населението, горските стопанства, кметовете на общините и селата. Отговорност за възникването на пожари носят и собствениците и ползвателите на горите, пише още в заповедта на областния управител.