Възраждат Северозапада с нови проекти в туризма

  • 24 юни 2020, 21:03
  • Default profile Автор Петя Валентинова
Medium %d0%98%d1%81%d0%ba%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8 %d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc %d0%91%d0%be%d0%b2 %d0%b8 %d0%9b%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba

Конкурс за проектни предложения за развитие на туризма в Северозападна България обяви фондация "Америка за България". Могат да участват кандидати от цялата страна, но проектните дейности трябва да се осъществяват в Северозападна България, на територията на поне една от следните области: Видин, Враца или Монтана. Инициативите на организации, които са регистрирани или осъществяват своята дейност в поне една една от трите области, ще имат предимство. Крайният срок за кандидатстване е 15 юли. Кандидатурите се подават само онлайн на https://us4bg.org/bg/tourism-in-bulgaria/.

В конкурса могат да кандидатстват юридически лица, регистрирани в България, със следния профил - туристически асоциации, туристически агенции, тур оператори, собственици на хотели, малки и средни предприятия, които предлагат туристически продукти и услуги, национални и природни паркове, музеи, галерии, читалища, организации с нестопанска цел, както и консорциуми от организации.

Финансирането ще е между 5 000 лв. и 15 000 лв. за одобрен проект.

Изискването към кандидатите е да осигурят минимум 20% от общото финансиране на проекта. Кандидатите имат възможност да използват максимум 10% от търсеното финансиране за административни разходи. Останалите 90% трябва да се използват за покриване на преките разходи по проекта.

В случай на кандидатстване като обединение от партньори, изрично трябва да се спомене коя ще бъде водещата организация, която ще отговаря за управлението и отчитането на дейностите.