Възрастни и хора в нужда получават помощ до април 2021 г.

  • 03 ноември 2020, 20:01
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium stethoscope 4280497 640.jpg

До средата на април 2021 г. се удължава проектът за предоставяне на безплатни мобилни здравни и социални услуги по проект „Патронажна грижа в община Търговище“.

По проекта 118 възрастни над 65 години, хора с невъзможност за самообслужване и лица с увреждания ще продължат да получават грижи в домовете си до 2 часа на ден.

Целева група на проекта са и лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи.

Освен медицинска грижа и рехабилитация, на потребителите ще се оказва и подкрепа в извършването на ежедневни битови дейности. За тях ще се грижат медицински сестри, рехабилитатори, домашни помощници, социални работници и психолог.

Припомняме, че през септември кметът д-р Дарин Димитров предложи, а Общинският съвет одобри, услугите да продължат да се предоставят безплатно, въпреки че по проекта е предвидена възможност за заплащане.

Проектът за патронажна грижа стартира през октомври 2019 г. по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и бе с първоначална продължителност от 12 месеца.