1435313749
Oбщина

Ябланица

ВИЖ общините (8 общини)

Община Ябланица се намира в Северна България и е една от съставните общини на област Ловеч. Има 9 населени места.

Районът е обитаван още от древността. На различни места в землището на Ябланица са намерени следи от каменно-медната епоха (1900-900 г.пр.н.е.). Има и много тракийски могили. Името на града се споменава за първи път през XV век като Абланица. По време на османското владичество селището е било пръснато на махали, които с прокарването на пътя от Русчук (Русе) за София се групират около него. В началото на XVIII век силен тласък получават занаятите, от които до днес са запазени халваджийството и грънчарството. Първото килийно училище е открито през 1870 г. През 1879 г. е построена и първата самостоятелна училищна сграда. Ябланица е обявена за град през 1969 година, а от 1979 г. е община.

Различните периоди от развитието на региона от дълбока древност до наши дни са съхранени в Музейната сбирка при читалище “Наука” в град Ябланица.

На територията на общината има две природни забележителности - карстовият извор “Златна Панега” и пещерата “Съева дупка” - една от най-красивите и посещавани пещери в България.

Традиционно тук се провеждат няколко събития с регионално и местно значение: Фестивалът “Славееви гласове” в село Златна Панега, Майските празници и летният панаир “Свети Дух“ в Ябланица.

Официален празник:

Свети Дух (отбелязва се 50 дни след Великден)

Контакти: 

5750 гр. Ябланица

пл. “Възраждане” № 3.

Тел: 06991/ 21-26

Факс: 06991/ 22-12

kmet_yablanitsa@mail.bg

www.yablanitsa.org