1435313749
Oбщина

Ябланица

ВИЖ общините (8 общини)

Име Длъжност Адрес на кметството
Йордан Йорданов Кмет на Кметство с. Добревци, ул. "Централна" № 49
Галин Георгиев Кмет на Кметство с. Златна Панега, ул. "Ал. Стамболийски" № 7
 Пенчо Лалев Кмет на Кметство с. Брестница, ул. "Васил Левски" № 139
Катя Вълчева Кмет на кметство с. Орешене, ул. "Панайот Хитов" № 1
Петко Петков Кмет на кметство с. Малък извор, ул. "Лисец" № 27
Георги Николов Кмет на кметство с. Батулци, ул. "Стоян Панов" № 2
Цецка Цакова Кметски наместник с. Дъбравата, ул. "Калето" № 30 А
Дако Нанев Кмет на кметство с. Голяма Брестница, ул. "Жидевица" № 5