За любовта не говори. Мисли я, чувствай я, но не говори за нея

  • 11 юли 2019, 07:43
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%b4%d1%8a%d0%bd%d0%be%d0%b2


Ако мисълта за даден човек никога не изчезва от съзнанието ви, знайте, че той ви обича. Ако и вие не изчезвате от съзнанието му, и двамата се обичате.


Думите са на Петър Дънов. Учителя е роден на на днешната дата във варненското село Хадърча през 1864 г. Той е третото дете в семейство на свещеник. Завършва петокласна мъжка гимназия във Варна и американско методисткоучилище в Свищов. От есента на 1887 до лятото на 1888 година учителства в русенското село Хотанца.

Учението му е смятано от българската държава за религиозно и е регистрирано от Дирекцията по вероизповеданията като отделно вероизповедание. Това учение в България е известно под името дъновизъм. Самият Дънов не одобрява наименованието „дъновисти“, а последователите му се самонаричат ученици на Всемирното бяло братство. 

Учителят Петър Дънов упражнения за дишане, медитация и концентрация . Създава Паневритмията, която днес се играе в САЩ, Канада, Франция, Русия, Конго, Австралия и други страни по света. 

В моменти, в които човек търси себе си или е изгубил надежда, винаги може да почерпи вдъхновение от мислите и словата на Учителя. Споделяме някои от най-силните мисли на Дънов:


Каквото и да правите, запазете спокойствие, не се тревожете. Ако мислите, мислете спокойно, ако свирите, свирете спокойно, ако ядете, яжте спокойно. Ако искате да успеете в живота, трябва да имате спокойствие.


Молете се Господ да ви помогне във вашите начинания, а не той да ги осъществява вместо вас.


Трябва да обичате някого вън от семейството си, за да бъдете здрави, силни, богати, красиви. Всички блага в света се основават на този закон.


За да бъде здрав, човек трябва да има три неща: светъл ум, чисти и възвишени чувства и благородна воля, за да знае винаги как да постъпва. Човек трябва да има висок идеал и да бъде господар на условията, т.е. да не се влияе от външните условия, а да върви неотклонно към своята цел.


Радвайте се, когато срещнете добри хора. Радвайте се и когато срещнете лоши хора. Лошите хора ще ви направят смели.


Стремете се да бъдете в хармония със себе си, за да бъдете в хармония и с окръжаващите.


Радвайте се, когато се намирате пред известни противоречия и трудности. Чрез тях вие ще опитате силата на ума, на сърцето, на волята си и постепенно ще се калите.


За да успявате във всичко, което предприемате, трябва да имате добро настроение. Доброто настроение на човека зависи от правилната посока на енергиите, които текат в него.


Доброто никога не пропада. Няма случай в историята на човечеството, когато доброто да не се е върнало при онзи, който го е направил, и то с лихва.


С лош човек не се разправяй. С човек, който се хвали, не говори.


Няма по-велико нещо за сегашния човек от това да бъде истински човек.


Не говори за нещата преди да си ги направил, иначе ще те спънат.


Не бързайте, но не отлагайте! Всяко нещо правете навреме. От човека се изисква да разсъждава правилно, зряло, да знае, че нищо не става случайно, произволно.


Силният човек не се оплаква и не се оправдава. Той носи раните си и върви напред.


Всяка мисъл е силна дотогава, докато не я изкажеш. За любовта не говори. Мисли я, чувствай я, но не говори за нея.


Когато никой не може да ви помогне - може сами да си помогнете.Това е философията на живота.