Закриха осем социални дома за деца

  • 05 август 2015, 11:49
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 57786714 fa1b c818

Министерски съвет закри осем дома за медико-социални грижи за деца в Габрово, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Перник, Русе, Търговище и „Св. Параскева” в София.

Това се прави в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, Министерството на здравеопазването извърши преструктуриране на тези осем пилотни ДМСГД в комплекси, предоставящи нови, интегрирани, междусекторни услуги, които ще предлагат качествено различен от институционалния модел на грижа за децата.

Процесът на преструктуриране се реализира чрез изпълнението на два проекта, финансирани с европейски средства - „ПОСОКА: Семейство” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” и „Преструктуриране на Домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г.” по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.”. Новоизградените услуги ще се управляват от съответните общини съобразно реализираните от тях проекти.

До края на юни домонете са били подготвени за закриване. В тях общо е имало 60 деца. За 53 от тях е планирано да бъдат предприети мерки за закрила чрез настаняване в специализираните резидентни услуги към общините. Другите седем деца ще бъдат настанени в семейна среда. Досегашният персонал на домовете ще се преквалифицира.


Гласувайте в конкурса "Кмет на годината" ТУК.