Започна изграждането на защитна дига на река Крумовица

  • 08 ноември 2018, 18:32
  • Default profile Автор Ирина Ангелова
Medium %d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0 %d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%ba%d0%b0   %d0%a0%d0%b5%d0%ba%d0%b0  %d0%9a%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%86%d0%b0

Започна изграждането на защитна дига на река Крумовица на входа на Крумовград. Символичната първа копка направи областният управител на Кърджали Никола Чанев. Обектът е част българо-гръцки проект за превенция на наводненията и повишаване на устойчивостта към бедствия в речните басейни на  Арда, Марица и Струма, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V–A Гърция – България 2014-2020 г.

„Областна администрация Кърджали е партньор по проекта, заедно с областите Хасково, Смолян и Благоевград от българска страна, и Регион Централната Македония, Регион Източна Тракия и Македония и децентрализираната администрация на Македония и Тракия от гръцка. Общата стойност на проекта е 11 499 960 евро”, поясни Чанев. По думите му в издигането на двете диги – тази на р. Крумовица и на р.Джебелска до село Тютюнче ще бъдат инвестирани над 1, 1 млн. евро, като в тази на река Крумовица ще бъдат вложени над 700 хил. евро.  

„Издигането на дигата от двата бяга на р. Крумовица е жизнено важно за хората в общината”, подчерта кметът Себихан Мехмед, която също участва в церемонията. Тя припомни, че заради изместването на  коритото на реката, до момента хората са изгубили имоти в рамките на 70 – 80 дка. Също застрашен от пропадане е участък от републиканския път, свързващ Крумовград с областния център Кърджали. Кметът на Крумовград подчерта, че при нови високи стойности на валежите, има  реална опасност ерозионните процеси да продължат и да бъдат „отнети” нови плодородни селскостопански земи на частни собственици.

От строителната фирма обясниха, че обектът трябва да бъде завършен за 60 календарни дни без тези, в които времето не позволява извършването на строително-монтажни работи.