Здравната каса ще плаща за PCR-тестове във Враца

  • 16 юни 2020, 08:06
  • Default profile Автор Петя Валентинова
Medium laboratory 3827738 1920

На територията на област Враца вече е налице възможност за извършване на високоспециализирани медико-диагностични изследвания – "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19" на пациенти, т.нар. PCR-тест, чрез заплащане от НЗОК, съобщават от регионалното звено на Касата.

Лечебните заведения, сключили договор с РЗОК-Враца за тази дейност, са МБАЛ "Христо Ботев", бул. "Втори юни" 66, в лаборатория по "Клинична микробиология" и МЦ "Нов медицински център", бул. "Втори юни" 70, в лаборатория по "Вирусология".

Насочване за изследването за доказване на COVID-19 може да бъде осъществено по два начина, уточняват от здравната каса във Враца. 

Първият начин е с медицинско направление за медико-диагностична дейност, бланка МЗ-НЗОК №4, издадено от лекар, работещ в лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. За да бъде насочен пациента за такова изследване, следва да са налице данни от извършения преглед /анамнеза, статус, обективно състояние/, съответстващи на актуална дефиниция за случай на COVID-19, включваща клинични, диагностични, образни, лабораторни и епидемиологични критерии, вписана в заповед или друг акт издаден от министъра на здравеопазването.

Вторият начин е с медицинско направление за медико-диагностична дейност, бланка МЗ-НЗОК №4а, издадено от лекар,  работещ в РЗИ. Изследването за доказване на COVID-19 с направление, издадено от лекар от РЗИ, е само за времето, когато с акт на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки на територията на цялата страна и само в лечебни/здравни заведения, определени със заповед на министерството.