Зелена книга за Дунавските общини у нас пишат в Силистра

  • 05 декември 2019, 11:06
  • Default profile Автор Станка Христова
Medium oic silistra 01

Дискусия за развитието на Силистра, която ще завърши със съставянето на Зелена книга за местните политики в управлението на градовете по поречието на Дунава у нас, стартира в добруджанския град. Форумът е част от проекта на Асоциацията на дунавските общини в България и се финансира със средства от ОП „Добро управление“ на ЕС. Целта е обсъжданията да откроят местните политики на хоризонтално ниво и да помогнат да се изработят интегрирани подходи за развите на крайречните територии у нас по цялото поречие на река Дунав, обясни Мария Цанкова, изпълнителен директор на АДО.

Представители на местната общност в Силистра, разделени във 7 фокус групи набелязаха и бъдещите политики на свързаност, които ще помогнат на Силистра да се развива като част от дунавските градове. Кметът доктор Юлиян Найденов подчерта, че целта на местната управа е да се използва трансграничното положение на Силистра като предимство за развитие на бизнеса и привличането на стратегически, крупни инвеститори. Сред дискутираните теми бяха и мерките за опазването на биоразнообразието в богатия на природни забележителности регион, състоянието на работната сила и нуждата от публично частни партньорства, които да помагат за икономическото развитие на общината.

Наблюденията и изводите от обсъждането ще влязат в зелената книга, която Асоциацията на дунавските общини в българия ще издаде, за да помогне на бизнеса и инвестироти от България и чужбина да припознаят крайречните региони като места подходящи за дългосрочни инвестиции.