1435308335
Oбщина

Златарица

ВИЖ общините (10 общини)

Община Златарица се състои от 24 населени места - 1 град и 23 села, с общински център град Златарица, 4 кметства – селата Горско Ново село и Родина, Калайджии, Средно село и 6 населени места с кметски наместници.